İnsan Kaynakları

Callay Call Center

İşe Alım Sürecimiz

Callay Çağrı Merkezi’nde çalışacak tüm adayların bazı özelliklere sahip olması gerekir;
  • İletişim becerileri kuvvetli, diksiyonu düzgün ve ifade gücü yüksek,
  • Kendine güvenen, istekli ve kararlı,
  • Yaratıcı ve analitik düşünceye sahip,
  • Takım çalışmasını seven ve uyan,
  • Kendisini ve içinde bulunduğu kurumu geliştirmeye ve değiştirmeye açık aktif çalışanlar

Callay Çağrı Merkezi’ne başvuruda bulunan adayların seçimlerinde adayların ilgili görev tanımlarıyla belirlenmiş olan temel nitelik, yetenek ve yetkinliklere uygun olmaları ve seçimlerde objektif kriterlere uyulması esastır.

İş Başuvurusu Yap

Takım ruhuna inanırız

İşimizi Severek gerçekleştiririz...

Çalışanlarımıza karşı adiliz

Güven veririz, Hayal Ederiz...

Müşterilerimizi önemseriz

Samimi ve içten iletişim kurarız...
Eğitimlerimiz
Callay Çağrı Merkezi, çalışanlarının kişisel ve mesleki becerileriyle birlikte yetkinliklerini de geliştirmeyi hedefler. Tüm Callay çalışanları, şirketi ve kültürünü tanıtan oryantasyon eğitiminden sonra, çalışacakları birim ve projelerinin içeriğine göre yapılandırılmış diğer eğitim programlarına katılırlar. Çalışma dönemleri içinde yöneticilerinden alınan geri bildirimlerle gelişimlerine katkı sağlayacak ek eğitimlere de iştirak ederler.
Performans Yönetimi
Callay Çağrı Merkezi’nde tüm çalışanlar için iş tanımları, bunun için gerekli nitelik ve performans standartları oluşturulmuştur ve tüm performanslar objektiflik esasına göre açık ve şeffaf bir biçimde sayısal verilerle değerlendirilir. Amacımız yapıcı ve olumlu geribildirimlerle tüm çalışanlarımızın performanslarını arttırmak, kendilerini geliştirmelerini ve ilerlemelerini teşvik etmektir.